Korduma kippuvad küsimused

Kuidas ma saan tuba vahetada?
Kui elanik on huvitatud toa vahetusest, siis esitab ta sooviavalduse ühiselamu administraatorile, kes aitab leida uut tuba ning vormistab ümber lepingu. Omavoliliselt, ilma ühiselamu administraatorit teavitamata, ühest toast teise ümber kolida ei tohi.

Mis ma pean tegema, kui soovin üliõpilaselamust välja kolida?
Ühisselamust lahkuda tahtmise korral tuleb elanikul ühiselamu administraatorit sellest teavitada 30 päeva ette. Lepingu lõpetamise kinnitavad nii elanik kui ühiselamu administraator allkirjadega. Lepingu lõppemise kuupäeval tuleb tagastada ühiselamu administraatorile distantskaart ja toavõti. Tagatisraha tagastatakse endise üürniku poolt soovitud arveldusarvele. Raha ei tagastata kui elanikul on üürivõlgnevus või ta on jätnud tagasi toomata toavõtme ja/või distantkaardi. Samuti nagu lepingu sõlmimisel nii ka lõpetamisel, allkirjastatakse üürileping. Mittekorrastatud tuba vastu ei võeta.
 
Kuidas toimub üüriarvestus?
Ühiselamus elamise eest tuleb maksta üüri e. kohatasu ja kommunaalmakseid. Kohatasu on maks üliõpilaselamu vara ja ühiskondlike ruumide kasutamise eest ning kohatasu suurus sõltub elanike arvust toas. Lisaks kohatasule maksab üürnik üürileandjale eelneval kuul osutatud kommunaalteenuste eest alljärgnevalt: vee ja kanalisatsiooni eest lähtudes elanike arvust ühiselamus, elektri, soojusenergia( küte ja soe vesi) eest lähtudes kasutatava üüripinna suurusest. Kasutustasu makstakse jooksva kuu eest ning kommunaalmakseid eelmise kuu eest. Arved tuleb tasuda pangaülekande teel . Maksetähtajaks tasumata summale lisandub viivis, mis on 0,15% päevas. Kui ühiselamus  toimub ühiselamule kuuluva vara lõhkumist ja kahjustamist ning süüdlast(si) ei tuvastata, nõutakse tehtud kahju sisse antud korruse elanikelt kahjunõudena solidaarsuse printsiibil. Kahjunõude summa  lisatakse üüriarvele.

Millal laekub tagatisraha minu arvele ?

Tagatisraha laekub üürniku arveldusarvele üürilepingu lõppemise kuule järgneva kuu 22. kuupäevaks.

Näiteks kui üürileping lõpeb 13. juunil, siis tagatisraha tagastatakse hiljemalt 22. juuliks.


Fr.Tuglase 7, Tartu 51006, valvelaud tel 731 3282
Fr.R.Kreutzwaldi 52, Tartu 51006, valvelaud tel 731 3263 (ööpäevaringselt)